کتاب های زبان اصلی

کتاب های زبان اصلی مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

کیفیت چاپ بسیار عالی و صحافی حرفه ای

مناسب برای افرادی که می خواهند لذت مطالعه یک کتاب تخصصی با کیفیت را تجربه کنند و  سال ها در کتابخانه خود از آن نگهداری نمایند.

پس ازثبت سفارش و  پرداخت موفق، ظرف 24 الی 48 ساعت بعد شما میتوانید کتاب های چاپی را با مراجعه حضوری یا از طریق پیک بادپا در شهر تهران و یا از طریق پست تیپاکس در سراسر کشور دریافت نمایید.

لینک دانلود رایگان :

 
NETWORKING ESSENTIALS: FOURTH EDITION
 A COMPTIA NETWORK+ N10-006 TEXTBOOK 
By : JEFFREY S. BEASLEY AND PIYASAT NILKAEW
Pages : 736
Year : 2016
Language : English
Published by : Pearson
ISBN - 13 : 978-0-7897-5819-4  
ISBN - 10 : 0-7897-5819-9
File Size : 10.2 MB

قیمت قبلی: 985,000 ریال
قیمت: 885,000 ریال

کیفیت چاپ خوب و سیمی شده

پس ازثبت سفارش و  پرداخت موفق، ظرف 24 الی 48 ساعت بعد شما میتوانید کتاب های چاپی را با مراجعه حضوری یا از طریق پیک بادپا در شهر تهران و یا از طریق پست تیپاکس در سرارسر کشور دریافت نمایید.

لینک دانلود رایگان :

 
NETWORKING ESSENTIALS: FOURTH EDITION
 A COMPTIA NETWORK+ N10-006 TEXTBOOK 
By : JEFFREY S. BEASLEY AND PIYASAT NILKAEW
Pages : 736
Year : 2016
Language : English
Published by : Pearson
ISBN - 13 : 978-0-7897-5819-4  
ISBN - 10 : 0-7897-5819-9
File Size : 10.2 MB

قیمت قبلی: 555,000 ریال
قیمت: 455,000 ریال

کیفیت چاپ رنگی و بسیار عالی همراه با صحافی حرفه ای

مناسب برای افرادی که می خواهند لذت مطالعه یک کتاب تخصصی با کیفیت را تجربه کنند و  سال ها در کتابخانه خود از آن نگهداری نمایند.

پس ازثبت سفارش و  پرداخت موفق، ظرف 24 الی 48 ساعت بعد شما میتوانید کتاب های چاپی را با مراجعه حضوری یا از طریق پیک بادپا در شهر تهران و یا از طریق پست تیپاکس در سراسر کشور دریافت نمایید.

لینک دانلود رایگان :

 
NETWORKING ESSENTIALS: FOURTH EDITION
 A COMPTIA NETWORK+ N10-006 TEXTBOOK 
By : JEFFREY S. BEASLEY AND PIYASAT NILKAEW
Pages : 736
Year : 2016
Language : English
Published by : Pearson
ISBN - 13 : 978-0-7897-5819-4  
ISBN - 10 : 0-7897-5819-9
File Size : 10.2 MB

قیمت قبلی: 1,870,000 ریال
قیمت: 1,770,000 ریال

کیفیت چاپ خوب و سیمی شده

پس ازثبت سفارش و  پرداخت موفق، ظرف 24 الی 48 ساعت بعد شما میتوانید کتاب های چاپی را با مراجعه حضوری یا از طریق پیک بادپا در شهر تهران و یا از طریق پست تیپاکس در سرارسر کشور دریافت نمایید.

لینک دانلود رایگان :

 
A Practical Introduction to Enterprise Network and Security Management
By : Bongsik Shin, Ph.D 
Pages : 605
Year : 2017
Published by : CRC Press , Taylor & Francis Group                           
Language : English
ISBN -13 : 978-1-4987-8797-0 (Hardback) 
File Size : 14.9 MB

قیمت قبلی: 500,000 ریال
قیمت: 400,000 ریال

کیفیت چاپ بسیار عالی و صحافی حرفه ای

مناسب برای افرادی که می خواهند لذت مطالعه یک کتاب تخصصی با کیفیت را تجربه کنند و  سال ها در کتابخانه خود از آن نگهداری نمایند.

پس ازثبت سفارش و  پرداخت موفق، ظرف 24 الی 48 ساعت بعد شما میتوانید کتاب های چاپی را با مراجعه حضوری یا از طریق پیک بادپا در شهر تهران و یا از طریق پست تیپاکس در سراسر کشور دریافت نمایید.

لینک دانلود رایگان :

 
A Practical Introduction to Enterprise Network and Security Management
By : Bongsik Shin, Ph.D 
Pages : 605
Year : 2017
Published by : CRC Press , Taylor & Francis Group                           
Language : English
ISBN -13 : 978-1-4987-8797-0 (Hardback) 
File Size : 14.9 MB

قیمت قبلی: 870,000 ریال
قیمت: 770,000 ریال

کیفیت چاپ خوب و سیمی شده

پس ازثبت سفارش و  پرداخت موفق، ظرف 24 الی 48 ساعت بعد شما میتوانید کتاب های چاپی را با مراجعه حضوری یا از طریق پیک بادپا در شهر تهران و یا از طریق پست تیپاکس در سرارسر کشور دریافت نمایید.

لینک دانلود رایگان :

 
 
 CISSP (ISC)2 Certified Information Systems Security Professional Official Study Guide, 7th Edition
By : James Michael Stewart
        Mike Chapple
        Darril Gibson 
Pages : 1039
Year : 2015
Published by : sybex
Language : English
ISBN: 978-1-119-04271-6
ISBN: 978-1-119-04272-3 (ebk.)
ISBN: 978-1-119-04275-4 (ebk.)
File Size : 6.76 MB

قیمت قبلی: 675,000 ریال
قیمت: 575,000 ریال

کیفیت چاپ بسیار عالی و صحافی حرفه ای

مناسب برای افرادی که می خواهند لذت مطالعه یک کتاب تخصصی با کیفیت را تجربه کنند و  سال ها در کتابخانه خود از آن نگهداری نمایند.

پس ازثبت سفارش و  پرداخت موفق، ظرف 24 الی 48 ساعت بعد شما میتوانید کتاب های چاپی را با مراجعه حضوری یا از طریق پیک بادپا در شهر تهران و یا از طریق پست تیپاکس در سراسر کشور دریافت نمایید.

لینک دانلود رایگان :

 
 
 CISSP (ISC)2 Certified Information Systems Security Professional Official Study Guide, 7th Edition
By : James Michael Stewart
        Mike Chapple
        Darril Gibson 
Pages : 1039
Year : 2015
Published by : sybex
Language : English
ISBN: 978-1-119-04271-6
ISBN: 978-1-119-04272-3 (ebk.)
ISBN: 978-1-119-04275-4 (ebk.)
File Size : 6.76 MB

قیمت قبلی: 1,255,000 ریال
قیمت: 1,155,000 ریال

کیفیت چاپ بسیار عالی و صحافی حرفه ای

مناسب برای افرادی که می خواهند لذت مطالعه یک کتاب تخصصی با کیفیت را تجربه کنند و  سال ها در کتابخانه خود از آن نگهداری نمایند.

پس ازثبت سفارش و  پرداخت موفق، ظرف 24 الی 48 ساعت بعد شما میتوانید کتاب های چاپی را با مراجعه حضوری یا از طریق پیک بادپا در شهر تهران و یا از طریق پست تیپاکس در سراسر کشور دریافت نمایید.

لینک دانلود رایگان :

 
 Linux  Server Security , Hack and Defend
By : Chris Binnie
Pages : 134
Year : 2016
Published by : John Wiley & Sons, Inc.
Language : English
ISBN: 978-1-119-27765-1
ISBN: 978-1-119-27767-5 (ebk)
ISBN: 978-1-119-27764-4 (ebk)
File Size : 3.26 MB

قیمت قبلی: 455,000 ریال
قیمت: 355,000 ریال

کیفیت چاپ خوب و سیمی شده

پس ازثبت سفارش و  پرداخت موفق، ظرف 24 الی 48 ساعت بعد شما میتوانید کتاب های چاپی را با مراجعه حضوری یا از طریق پیک بادپا در شهر تهران و یا از طریق پست تیپاکس در سراسر کشور دریافت نمایید.

لینک دانلود رایگان :

 
 Linux  Server Security , Hack and Defend
By : Chris Binnie
Pages : 134
Year : 2016
Published by : John Wiley & Sons, Inc.
Language : English
ISBN: 978-1-119-27765-1
ISBN: 978-1-119-27767-5 (ebk)
ISBN: 978-1-119-27764-4 (ebk)
File Size : 3.26 MB

قیمت قبلی: 315,000 ریال
قیمت: 215,000 ریال

کیفیت چاپ خوب و سیمی شده

پس ازثبت سفارش و  پرداخت موفق، ظرف 24 الی 48 ساعت بعد شما میتوانید کتاب های چاپی را با مراجعه حضوری یا از طریق پیک بادپا در شهر تهران و یا از طریق پست تیپاکس در سرارسر کشور دریافت نمایید.

 

لینک دانلود رایگان :

فرمت PDF

 
 
فرمت epub
 
 
 
 

 Mastering Windows Server 2016 Hyper-V 1st Edition

By : John Savill

Pages : 795
Year : 2017
Language : English
Publisher : Wiley / Sybex
ISBN: 978-1-119-28618-9
ISBN: 978-1-119-28621-9 (ebk.)
ISBN: 978-1-119-28620-2 (ebk.)
File Size (pdf) : 18 MB
File Size (epub) : 19 MB

 

قیمت قبلی: 575,000 ریال
قیمت: 475,000 ریال

کیفیت چاپ بسیار عالی و صحافی حرفه ای

مناسب برای افرادی که می خواهند لذت مطالعه یک کتاب تخصصی با کیفیت را تجربه کنند و  سال ها در کتابخانه خود از آن نگهداری نمایند.

پس ازثبت سفارش و  پرداخت موفق، ظرف 24 الی 48 ساعت بعد شما میتوانید کتاب های چاپی را با مراجعه حضوری یا از طریق پیک بادپا در شهر تهران و یا از طریق پست تیپاکس در سراسر کشور دریافت نمایید.

 

لینک دانلود رایگان :

فرمت PDF

 
 
فرمت epub
 
 
 
 

 Mastering Windows Server 2016 Hyper-V 1st Edition

By : John Savill

Pages : 795
Year : 2017
Language : English
Publisher : Wiley / Sybex
ISBN: 978-1-119-28618-9
ISBN: 978-1-119-28621-9 (ebk.)
ISBN: 978-1-119-28620-2 (ebk.)
File Size (pdf) : 18 MB
File Size (epub) : 19 MB

قیمت قبلی: 1,040,000 ریال
قیمت: 940,000 ریال

چاپ رنگی بسیار عالی و صحافی حرفه ای

مناسب برای افرادی که می خواهند لذت مطالعه یک کتاب تخصصی با کیفیت را تجربه کنند و  سال ها در کتابخانه خود از آن نگهداری نمایند.


پس ازثبت سفارش و  پرداخت موفق، ظرف 24 الی 48 ساعت بعد شما میتوانید کتاب های چاپی را با مراجعه حضوری یا از طریق پیک بادپا در شهر تهران و یا از طریق پست تیپاکس در سراسر کشور دریافت نمایید.

لینک دانلود رایگان :

فرمت PDF

 
 
فرمت epub
 
 
 
 

 Mastering Windows Server 2016 Hyper-V 1st Edition

By : John Savill

Pages : 795
Year : 2017
Language : English
Publisher : Wiley / Sybex
ISBN: 978-1-119-28618-9
ISBN: 978-1-119-28621-9 (ebk.)
ISBN: 978-1-119-28620-2 (ebk.)
File Size (pdf) : 18 MB
File Size (epub) : 19 MB

 

قیمت قبلی: 1,915,000 ریال
قیمت: 1,815,000 ریال

کیفیت چاپ خوب و سیمی شده

پس ازثبت سفارش و  پرداخت موفق، ظرف 24 الی 48 ساعت بعد شما میتوانید کتاب های چاپی را با مراجعه حضوری یا از طریق پیک بادپا در شهر تهران و یا از طریق پست تیپاکس در سراسر کشور دریافت نمایید.

لینک دانلود رایگان : 
 
 
VCP5 VMware Certified Professional on vSphere 5 Study Guide : Exam VCP-550
By : Brian Atkinson
Pages : 820
Year : 2014
Published by : Sybex
Language : English
ISBN : 978-1-118-65844-4
File Size : 15.8 MB

قیمت قبلی: 585,000 ریال
قیمت: 485,000 ریال

کیفیت چاپ بسیار عالی و صحافی حرفه ای

مناسب برای افرادی که می خواهند لذت مطالعه یک کتاب تخصصی با کیفیت را تجربه کنند و  سال ها در کتابخانه خود از آن نگهداری نمایند.

پس ازثبت سفارش و  پرداخت موفق، ظرف 24 الی 48 ساعت بعد شما میتوانید کتاب های چاپی را با مراجعه حضوری یا از طریق پیک بادپا در شهر تهران و یا از طریق پست تیپاکس در سراسر کشور دریافت نمایید.

لینک دانلود رایگان : 

 
 
 VCP5 VMware Certified Professional on vSphere 5 Study Guide : Exam VCP-550
By : Brian Atkinson
Pages : 820
Year : 2014
Published by : Sybex
Language : English
ISBN : 978-1-118-65844-4
File Size : 15.8 MB

قیمت قبلی: 1,060,000 ریال
قیمت: 960,000 ریال

کیفیت چاپ رنگی و بسیار عالی همراه با صحافی حرفه ای

مناسب برای افرادی که می خواهند لذت مطالعه یک کتاب تخصصی با کیفیت را تجربه کنند و  سال ها در کتابخانه خود از آن نگهداری نمایند.

پس ازثبت سفارش و  پرداخت موفق، ظرف 24 الی 48 ساعت بعد شما میتوانید کتاب های چاپی را با مراجعه حضوری یا از طریق پیک بادپا در شهر تهران و یا از طریق پست تیپاکس در سراسر کشور دریافت نمایید.

لینک دانلود رایگان : 

 
 
 VCP5 VMware Certified Professional on vSphere 5 Study Guide : Exam VCP-550
By : Brian Atkinson
Pages : 820
Year : 2014
Published by : Sybex
Language : English
ISBN : 978-1-118-65844-4
File Size : 15.8 MB

قیمت قبلی: 2,045,000 ریال
قیمت: 1,945,000 ریال

کیفیت چاپ رنگی و بسیار عالی همراه با صحافی حرفه ای

مناسب برای افرادی که می خواهند لذت مطالعه یک کتاب تخصصی با کیفیت را تجربه کنند و  سال ها در کتابخانه خود از آن نگهداری نمایند.

پس ازثبت سفارش و  پرداخت موفق، ظرف 24 الی 48 ساعت بعد شما میتوانید کتاب های چاپی را با مراجعه حضوری یا از طریق پیک بادپا در شهر تهران و یا از طریق پست تیپاکس در سراسر کشور دریافت نمایید.

لینک دانلود رایگان :

 
 Zabbix Network Monitoring
Second Edition
By : Rihards Olups
Pages : 754
Year : 2016
Published by : Packt Publishing Ltd.
Language : English
ISBN : 978-1-78216-128-8
File Size : 12 MB

قیمت قبلی: 1,905,000 ریال
قیمت: 1,805,000 ریال

کیفیت چاپ بسیار عالی و صحافی حرفه ای

مناسب برای افرادی که می خواهند لذت مطالعه یک کتاب تخصصی با کیفیت را تجربه کنند و  سال ها در کتابخانه خود از آن نگهداری نمایند.

پس ازثبت سفارش و  پرداخت موفق، ظرف 24 الی 48 ساعت بعد شما میتوانید کتاب های چاپی را با مراجعه حضوری یا از طریق پیک بادپا در شهر تهران و یا از طریق پست تیپاکس در سراسر کشور دریافت نمایید.

لینک دانلود رایگان :

 
 Zabbix Network Monitoring
Second Edition
By : Rihards Olups
Pages : 754
Year : 2016
Published by : Packt Publishing Ltd.
Language : English
ISBN : 978-1-78216-128-8
File Size : 12 MB

قیمت قبلی: 1,005,000 ریال
قیمت: 905,000 ریال

کیفیت چاپ بسیار عالی و صحافی حرفه ای

مناسب برای افرادی که می خواهند لذت مطالعه یک کتاب تخصصی با کیفیت را تجربه کنند و  سال ها در کتابخانه خود از آن نگهداری نمایند.

پس ازثبت سفارش و  پرداخت موفق، ظرف 24 الی 48 ساعت بعد شما میتوانید کتاب های چاپی را با مراجعه حضوری یا از طریق پیک بادپا در شهر تهران و یا از طریق پست تیپاکس در سراسر کشور دریافت نمایید.

لینک دانلود رایگان :

 
 Zabbix Network Monitoring
Second Edition
By : Rihards Olups
Pages : 754
Year : 2016
Published by : Packt Publishing Ltd.
Language : English
ISBN : 978-1-78216-128-8
File Size : 12 MB

قیمت قبلی: 560,000 ریال
قیمت: 460,000 ریال
مقایسه اقلام
مرور محصولات بر اساس...

پارامترهای قابل انتخاب

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید