سیاه و سفید خوب

سیاه و سفید خوب مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

کیفیت چاپ خوب و سیمی شده

پس ازثبت سفارش و  پرداخت موفق، ظرف 24 الی 48 ساعت بعد شما میتوانید کتاب های چاپی را با مراجعه حضوری یا از طریق پیک بادپا در شهر تهران و یا از طریق پست تیپاکس در سرارسر کشور دریافت نمایید.

لینک دانلود رایگان :

 
NETWORKING ESSENTIALS: FOURTH EDITION
 A COMPTIA NETWORK+ N10-006 TEXTBOOK 
By : JEFFREY S. BEASLEY AND PIYASAT NILKAEW
Pages : 736
Year : 2016
Language : English
Published by : Pearson
ISBN - 13 : 978-0-7897-5819-4  
ISBN - 10 : 0-7897-5819-9
File Size : 10.2 MB

قیمت قبلی: 555,000 ریال
قیمت: 455,000 ریال

کیفیت چاپ خوب و سیمی شده

پس ازثبت سفارش و  پرداخت موفق، ظرف 24 الی 48 ساعت بعد شما میتوانید کتاب های چاپی را با مراجعه حضوری یا از طریق پیک بادپا در شهر تهران و یا از طریق پست تیپاکس در سرارسر کشور دریافت نمایید.

لینک دانلود رایگان :

 
A Practical Introduction to Enterprise Network and Security Management
By : Bongsik Shin, Ph.D 
Pages : 605
Year : 2017
Published by : CRC Press , Taylor & Francis Group                           
Language : English
ISBN -13 : 978-1-4987-8797-0 (Hardback) 
File Size : 14.9 MB

قیمت قبلی: 500,000 ریال
قیمت: 400,000 ریال

کیفیت چاپ خوب و سیمی شده

پس ازثبت سفارش و  پرداخت موفق، ظرف 24 الی 48 ساعت بعد شما میتوانید کتاب های چاپی را با مراجعه حضوری یا از طریق پیک بادپا در شهر تهران و یا از طریق پست تیپاکس در سرارسر کشور دریافت نمایید.

لینک دانلود رایگان :

 
 
 CISSP (ISC)2 Certified Information Systems Security Professional Official Study Guide, 7th Edition
By : James Michael Stewart
        Mike Chapple
        Darril Gibson 
Pages : 1039
Year : 2015
Published by : sybex
Language : English
ISBN: 978-1-119-04271-6
ISBN: 978-1-119-04272-3 (ebk.)
ISBN: 978-1-119-04275-4 (ebk.)
File Size : 6.76 MB

قیمت قبلی: 675,000 ریال
قیمت: 575,000 ریال

کیفیت چاپ خوب و سیمی شده

پس ازثبت سفارش و  پرداخت موفق، ظرف 24 الی 48 ساعت بعد شما میتوانید کتاب های چاپی را با مراجعه حضوری یا از طریق پیک بادپا در شهر تهران و یا از طریق پست تیپاکس در سراسر کشور دریافت نمایید.

لینک دانلود رایگان :

 
 Linux  Server Security , Hack and Defend
By : Chris Binnie
Pages : 134
Year : 2016
Published by : John Wiley & Sons, Inc.
Language : English
ISBN: 978-1-119-27765-1
ISBN: 978-1-119-27767-5 (ebk)
ISBN: 978-1-119-27764-4 (ebk)
File Size : 3.26 MB

قیمت قبلی: 315,000 ریال
قیمت: 215,000 ریال

کیفیت چاپ خوب و سیمی شده

پس ازثبت سفارش و  پرداخت موفق، ظرف 24 الی 48 ساعت بعد شما میتوانید کتاب های چاپی را با مراجعه حضوری یا از طریق پیک بادپا در شهر تهران و یا از طریق پست تیپاکس در سرارسر کشور دریافت نمایید.

 

لینک دانلود رایگان :

فرمت PDF

 
 
فرمت epub
 
 
 
 

 Mastering Windows Server 2016 Hyper-V 1st Edition

By : John Savill

Pages : 795
Year : 2017
Language : English
Publisher : Wiley / Sybex
ISBN: 978-1-119-28618-9
ISBN: 978-1-119-28621-9 (ebk.)
ISBN: 978-1-119-28620-2 (ebk.)
File Size (pdf) : 18 MB
File Size (epub) : 19 MB

 

قیمت قبلی: 575,000 ریال
قیمت: 475,000 ریال

کیفیت چاپ خوب و سیمی شده

پس ازثبت سفارش و  پرداخت موفق، ظرف 24 الی 48 ساعت بعد شما میتوانید کتاب های چاپی را با مراجعه حضوری یا از طریق پیک بادپا در شهر تهران و یا از طریق پست تیپاکس در سراسر کشور دریافت نمایید.

لینک دانلود رایگان : 
 
 
VCP5 VMware Certified Professional on vSphere 5 Study Guide : Exam VCP-550
By : Brian Atkinson
Pages : 820
Year : 2014
Published by : Sybex
Language : English
ISBN : 978-1-118-65844-4
File Size : 15.8 MB

قیمت قبلی: 585,000 ریال
قیمت: 485,000 ریال

کیفیت چاپ بسیار عالی و صحافی حرفه ای

مناسب برای افرادی که می خواهند لذت مطالعه یک کتاب تخصصی با کیفیت را تجربه کنند و  سال ها در کتابخانه خود از آن نگهداری نمایند.

پس ازثبت سفارش و  پرداخت موفق، ظرف 24 الی 48 ساعت بعد شما میتوانید کتاب های چاپی را با مراجعه حضوری یا از طریق پیک بادپا در شهر تهران و یا از طریق پست تیپاکس در سراسر کشور دریافت نمایید.

لینک دانلود رایگان :

 
 Zabbix Network Monitoring
Second Edition
By : Rihards Olups
Pages : 754
Year : 2016
Published by : Packt Publishing Ltd.
Language : English
ISBN : 978-1-78216-128-8
File Size : 12 MB

قیمت قبلی: 560,000 ریال
قیمت: 460,000 ریال

کیفیت چاپ خوب و سیمی شده

پس ازثبت سفارش و  پرداخت موفق، ظرف 24 الی 48 ساعت بعد شما میتوانید کتاب های چاپی را با مراجعه حضوری یا از طریق پیک بادپا در شهر تهران و یا از طریق پست تیپاکس در سرارسر کشور دریافت نمایید.

لینک دانلود رایگان :

 
Certified IPv6 Engineer (MTCIPv6E)
 
By : Riga, Latvia
Pages : 245
Year : 2016
Language : English
File Size : 1.79 MB

قیمت قبلی: 360,000 ریال
قیمت: 260,000 ریال

کیفیت چاپ خوب و سیمی شده

پس ازثبت سفارش و  پرداخت موفق، ظرف 24 الی 48 ساعت بعد شما میتوانید کتاب های چاپی را با مراجعه حضوری یا از طریق پیک بادپا در شهر تهران و یا از طریق پست تیپاکس در سرارسر کشور دریافت نمایید.

لینک دانلود رایگان :

 
 
Advanced Splunk
By : Ashish Kumar Tulsiram Yadav 
Pages : 528
Year : 2016
Published by : Packt Publishing
Language : English
ISBN : 978-1-78588-435-1
File Size : 19.4 MB

قیمت قبلی: 470,000 ریال
قیمت: 370,000 ریال

کیفیت چاپ خوب و سیمی شده

پس ازثبت سفارش و  پرداخت موفق، ظرف 24 الی 48 ساعت بعد شما میتوانید کتاب های چاپی را با مراجعه حضوری یا از طریق پیک بادپا در شهر تهران و یا از طریق پست تیپاکس در سرارسر کشور دریافت نمایید.

 

لینک دانلود رایگان :

 
Advanced Standard SQL Dynamic Structured Data Modeling and Hierarchical Processing 
By : Michael M. David
        Lee Fesperman
Pages : 407
Year : 2013
Language : English
Published by : ARTECH HOUSE
ISBN - 13 : 978-1-60807-533-1
File Size : 3.15 MB

 

قیمت قبلی: 420,000 ریال
قیمت: 320,000 ریال

کیفیت چاپ خوب و سیمی شده

پس ازثبت سفارش و  پرداخت موفق، ظرف 24 الی 48 ساعت بعد شما میتوانید کتاب های چاپی را با مراجعه حضوری یا از طریق پیک بادپا در شهر تهران و یا از طریق پست تیپاکس در سرارسر کشور دریافت نمایید.

لینک دانلود رایگان :

 
 
Applied Network Security Monitoring: Collection, Detection, and Analysis 1st Edition
By : Chris Sanders 
      Jason Smith
        David J. Bianco, Technical Editor
Pages : 497
Year : 2014
Published by : Syngress
Language : English
ISBN : 978-0-12-417208-1
File Size : 41.5 MB

قیمت قبلی: 460,000 ریال
قیمت: 360,000 ریال

کیفیت چاپ خوب و سیمی شده

پس ازثبت سفارش و  پرداخت موفق، ظرف 24 الی 48 ساعت بعد شما میتوانید کتاب های چاپی را با مراجعه حضوری یا از طریق پیک بادپا در شهر تهران و یا از طریق پست تیپاکس در سرارسر کشور دریافت نمایید.

لینک دانلود رایگان :

 
Arduino : A Quick-Start Guide, Second Edition
By : Maik Schmidt
Pages : 311
Year : 2015
Language : English
ISBN - 13 : 978-1-94122-224-9
File Size : 26.8 MB

قیمت قبلی: 385,000 ریال
قیمت: 285,000 ریال

کیفیت چاپ خوب و سیمی شده

پس ازثبت سفارش و  پرداخت موفق، ظرف 24 الی 48 ساعت بعد شما میتوانید کتاب های چاپی را با مراجعه حضوری یا از طریق پیک بادپا در شهر تهران و یا از طریق پست تیپاکس در سرارسر کشور دریافت نمایید.

لینک دانلود رایگان :

 

Beginning Microsoft Kinect for Windows SDK 2.0

By : Mansib Rahman

Pages : 311
Year : 2017
Language : English
Publisher : Apress
ISBN-13 (pbk): 978-1-4842-2315-4
ISBN-13 (electronic): 978-1-4842-2316-1
DOI 10.1007/978-1-4842-2316-1
File Size : 10.9 MB
 

 

قیمت قبلی: 385,000 ریال
قیمت: 285,000 ریال

کیفیت چاپ خوب و سیمی شده

پس ازثبت سفارش و  پرداخت موفق، ظرف 24 الی 48 ساعت بعد شما میتوانید کتاب های چاپی را با مراجعه حضوری یا از طریق پیک بادپا در شهر تهران و یا از طریق پست تیپاکس در سراسر کشور دریافت نمایید.

لینک دانلود رایگان :

http://fa1.ir.uploadboy.me/zs6puan70qv9/Big Data Solutions and the Internet of Things.zip.html

Big Data Solutions and the Internet of Things

By : Robert Stackowiak , Art Licht , 
  • Venu Mantha
  •  , Louis Nagode
Pages : 207
Year : 2012
Publisher : Apress
Language : English
File Size : 4.40 MB

 

قیمت قبلی: 345,000 ریال
قیمت: 245,000 ریال

کیفیت چاپ خوب و سیمی شده

پس ازثبت سفارش و  پرداخت موفق، ظرف 24 الی 48 ساعت بعد شما میتوانید کتاب های چاپی را با مراجعه حضوری یا از طریق پیک بادپا در شهر تهران و یا از طریق پست تیپاکس در سراسر کشور دریافت نمایید.

لینک دانلود رایگان :

 
Building Business Websites with Squarespace 7
By : Miko Coffey
Pages : 681
Year : 2017
Language : English
Publisher : Packt Publishing Ltd.
ISBN : 978-1-78839-671-4
File Size : 27.5 MB

قیمت قبلی: 530,000 ریال
قیمت: 430,000 ریال

کیفیت چاپ خوب و سیمی شده

پس ازثبت سفارش و  پرداخت موفق، ظرف 24 الی 48 ساعت بعد شما میتوانید کتاب های چاپی را با مراجعه حضوری یا از طریق پیک بادپا در شهر تهران و یا از طریق پست تیپاکس در سراسر کشور دریافت نمایید.

لینک دانلود رایگان :

 
C# 7.0 Pocket Reference : Instant Help for C# 7.0 Programmers 1st Edition
By : Joseph Albahari, Ben Albahari
Pages : 327
Year : 2017
Language : English
Publisher : O'Reilly Media
ISBN  : 978-1-491-98853-4
File Size : 14 MB

قیمت قبلی: 390,000 ریال
قیمت: 290,000 ریال

کیفیت چاپ خوب و سیمی شده

پس ازثبت سفارش و  پرداخت موفق، ظرف 24 الی 48 ساعت بعد شما میتوانید کتاب های چاپی را با مراجعه حضوری یا از طریق پیک بادپا در شهر تهران و یا از طریق پست تیپاکس در سرارسر کشور دریافت نمایید.

لینک دانلود رایگان :

http://fa1.ir.uploadboy.me/05sd0q7bpf2k/McGrawHill_Network+_[www.fa1.ir].zip.html

CompTIA Network+ All-In-One Exam Guide, Sixth Edition (Exam N10-006) 6th Edition
By : Mike Meyers
Pages : 899
Year : 2015
Language : English
ISBN - 10 : 978-0-07-184821-3
MHID : 0-07-184821-5
File Size : 46.03 MB

قیمت قبلی: 620,000 ریال
قیمت: 520,000 ریال

کیفیت چاپ خوب و سیمی شده

پس ازثبت سفارش و  پرداخت موفق، ظرف 24 الی 48 ساعت بعد شما میتوانید کتاب های چاپی را با مراجعه حضوری یا از طریق پیک بادپا در شهر تهران و یا از طریق پست تیپاکس در سراسر کشور دریافت نمایید.

لینک دانلود رایگان :

 
CompTIA Security+ Certification Study Guide, Third Edition (Exam SY0-501) 3rd Edition
 
By :  Daniel Lachance , Glen E. Clarke
Pages : 480
Year : 2017
Language : English
ISBN : 978-1-26-002689-4
File Size : 13.3 MB

قیمت قبلی: 450,000 ریال
قیمت: 350,000 ریال
مقایسه اقلام
مرور محصولات بر اساس...

پارامترهای قابل انتخاب

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید